Utrykningspolitiet har gjennomført trafikkontroll med fokus på rus, belte og mobil på Stokmarknes i Hadsel. 100 førere ble kontrollert. 2 førere ilagt gebyr for manglende bruk av bilbelte.

Siste innlegg

Tommy Hansen

Enda dyrere strøm mandag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 38,09 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 51,8 øre.

Mandagens snittpris per kWh er 9,08 øre høyere enn søndag og 1,04 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen mandag på 51,8 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 15,9 øre høyere enn søndag og 12,2 øre høyere enn samme dag året før.

Tommy Hansen

Dyrere strøm søndag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 29,01 øre per kilowattime (kWh) søndag og en makspris på 35,9 øre.

Søndagens snittpris per kWh er 5,9 øre høyere enn lørdag og 3,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 35,9 øre per kWh er mellom klokken 23 og 00. Den er 5,9 øre høyere enn lørdag og 1,07 øre lavere enn samme dag året før.

Aurora Sæverud

Kjerkols advokat mener universitet ikke har lov til å annullere mastergraden

– Vi har fått satt oss inn i vedtaket. Det som er viktig for mine klienter og meg å løfte frem er at vi har ment at nemnda for studentsaker ikke har rettslig grunnlag for å behandle saken.

Det sier Kjerkols advokat Marianne Klausen til NRK.

Klausen mener i korte trekk at minst én av to faktorer må være til stede for å kunne annullere masteroppgaven:

  • Universitetet må mene at sensurvedtaket fra 2021 er ugyldig

  • Det må ha fremkommet nye og relevante opplysninger i saken

– Universitetet har ikke opplyst at det har tilkommet nye opplysninger som ikke var kjent for sensorene da sensur ble gitt i 2021. De har heller ikke hevdet at beslutningen om å gi dem sensur i 2021 er ugyldig av andre grunner, sier Klausen.

Vedtaket fra nemnda for studentsaker ved Nord universitet kan klages på, og det vurderes hvorvidt Kjerkol skal klage på anulleringen av maseroppgaven.

– Det er tre ukers klagefrist og to studenter som er involvert. Vi skal sammen bruke de nærmeste dagene på å vurdere dette, sier advokaten til NRK.

NTB

Klagenemnda: 43 prosent tekstlikhet i Kjerkols masteroppgave

Den siste plagiatkontrollen av Ingvild Kjerkols (Ap) masteroppgave viste et tekstsammenfall på til sammen 43 prosent fordelt på over 461 tekstblokker.

I den første plagiatkontrollen da oppgaven ble innlevert høsten 2021, ble det påvist 19 prosent tekstsammenfall over 245 ulike tekstblokker.

Det kommer fram i avgjørelsen til klagenemnda ved Nord universitet, som TV 2 publiserte fredag kveld. Også NRK har tilgang til hele det tolv sider lange vedtaket.

Gikk av

Torsdag ble det kjent at masteroppgaven Kjerkol skrev sammen med en medstudent underkjennes. Klagenemnda ved Nord universitet mener Kjerkol har fusket forsettlig. Fredag gikk Kjerkol av som helse- og omsorgsminister.

«Plagiatet har gjort seg gjeldende i form av direkte avskrift eller lettere omskriving uten kildehenvisninger. Fusk i form av plagiat i et omfang som her, kan ikke ha oppstått uten forfatterens kjennskap til handlingen totalt sett. Selv om nemnda kan være enig i at det i enkelte tilfeller kan være mulig å miste oversikt over kildene, kan ikke dette gjøres gjeldende over såpass mange treff som nemnda har vist til. Nemnda for studentsaker har dermed kommet til at Kjerkol har fusket forsettlig», heter det i vedtaket.

Kjerkol uttalte i et avklaringsmøte med Nord universitet i forkant av beslutningen «det ville være høyrisiko for henne å fuske og at hun aldri ville gjort det», heter det i rapporten.

Fikk A

Kjerkols utdanning var erfaringsbasert og på deltid, og hun gjennomførte studiene fra våren 2019 til høsten 2021.

Masteroppgaven, med temaet «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste» ble opprinnelig vurdert til karakteren B, men karakteren ble justert til A etter muntlig eksamen.

Nord universitet ble gjennom medieoppslag i januar i år oppmerksom på mulig plagiat i Kjerkols noe som førte til videre undersøkelser av påstandene.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet sier til Adresseavisen fredag kveld at de vil lese protokollen fra nemnda for å se om det er noe de kan lære om universitetets håndtering av sensur.

– Det man kan si, er at dersom de ikke hadde jukset, hadde det heller ikke vært en sak, sier hun.

Rune Hals

Kommune vil kjøpe flere aksjer

Formannskapet i Sortland har enstemmig vedtatt å melde interesse for kjøp av seks aksjer for til sammen 30.000 kroner som er til salgs i Axello AS.

Årsaken til at aksjene er til salgs er at generalforsamlinga i selskapet i 2022 besluttet at selskapet selv skulle erverve egne aksjer fra ikke-offentlige eiere, for å sikre hel-offentlig eierskap. Aksjeposten tilbys for salg til eksisterende aksjonærer, som er alle kommunene i Vesterålen, Lødingen og Nordland fylkeskommune.

Saken var egentlig lagt fram som en drøftingssak, og det var Høyre som la fram forslag om å kjøpe aksjeposten.

Nesten alle formannskapets medlemmer tok ordet under behandlinga av saken, og brukte anledninga til å skryte av Axellos arbeid som regionens største leverandør av arbeidsinkluderingstjenester.

Saken skal også behandles av kommunestyret.

NTB

Nord-Norge: Snittpris for strøm på 23,02 øre per kWh lørdag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 23,02 øre per kilowattime (kWh) lørdag og en makspris på 29,9 øre.

Lørdagens snittpris per kWh er 3,006 øre lavere enn fredag og 2,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 29,9 øre per kWh er mellom klokken 21 og 22. Den er 2,1 øre lavere enn fredag og 3,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,8 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 15,4 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Kjørte i 75 km/t i 60-sonen

Fredag formiddag har utrykningspolitiet hatt laserkontroll på Strand i Sortland.

Sju fikk bøter for å ha kjørt for fort i 60-sonen. Høyeste fart ble målt til 75 kilometer i timen. Det melder politiet på X.

NTB

Ingvild Kjerkol går av som helseminister

Tilliten til Ingvild Kjerkol er svekket i den grad at hun ikke kan fungere godt nok som helse- og omsorgsminister, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Cornelius Poppe / NTB
Ingvild Kjerkol (Ap) var tydelig preget under pressekonferansen der hennes avgang som helse- og omsorgsminister ble kunngjort. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Ingvild Kjerkol går av som helse- og omsorgsminister etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom til at juksesaken er for belastende for tilliten til henne. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ingvild Kjerkol har ikke tilliten hun må ha for å kunne fortsette som helseminister, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Kjerkol gikk fredag av som statsråd.

– Jeg har konkludert med at det vil være svært vanskelig å fortsette den krevende jobben som helse- og omsorgsminister. Jeg har derfor kommet til at Ingvild bør fratre som statsråd, sa Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på pressekonferansen der avgangen ble kunngjort.

Den ble tilkjennegjort på en hastig innkalt seanse på Statsministerens kontor dagen etter at Støre fikk skriftlig beskjed om at ikke bare hadde Kjerkol plagiert innhold i sin masteroppgave – hun hadde jukset med viten og vilje. De er konklusjonen og vurderingen til nemnda for studentsaker ved Nord universitet.

– Det er Nord universitet som avgjør mastergraden og jeg som avgjør om hun kan fortsette som statsråd. Og for at helse- og omsorgsministeren skal kunne fungere, er tilliten fra en stor sektor avgjørende. Det har veid tungt inn i min beslutning, sa Støre.

Kjerkol fastholdt at tekstlikhetene i oppgaven ikke skyldtes forsettlig juks, men sier hun «må forholde» seg til nemndas oppfatning.

Kjerkol står på sitt

– Min medstudent og jeg har levert en oppgave etter beste evne. Vi har ikke hatt til hensikt gå plagiere andres oppgaver. Men nemnda har behandlet oss akkurat som andre studenter, sånn som de skal gjøre. Og selv om det er vondt å ikke bli trodd, må vi forholde oss til at nemnda er av en annen oppfatning, sa Kjerkol.

Hun har så langt ikke tatt stilling til om beslutningen til Nord universitet skal ankes til Felles klagenemnd.

Statsministeren poengterte dessuten at helse- og omsorgsministeren har ansvar for mye forskningspolitikk. I tillegg sa Støre at han var lei seg, og at han mener Kjerkol er en av de beste politikerne Arbeiderpartiet.

Samtidig svarte han verken bekreftende eller avkreftende på om det hadde vært uenigheter mellom ham og Kjerkol rundt beslutningen om hennes avgang – og om initiativet kom fra ham, og ikke henne.

– Jeg har et ansvar som statsminister, og det er å vurdere hvordan laget kan gjøre jobben sin. Og vi står her i dag og har delt denne konklusjonen, svarte Støre.

Opp- og nedturer under Kjerkol

Kjerkol har måttet prioritere hardt som helse- og omsorgsminister. Starten av hennes tid som statsråd i 2021 ble preget av koronainnstramminger og restriksjoner.

Ett av hennes positive resultater er å snu fastlegetrenden. Fra januar til oktober i fjor fikk Norge 167 flere fastleger.

Kjerkol fikk støtte fra Allmennlegeforeningens leder, Nils Kristian Klev, som uttalte at de så at det hadde blitt mer attraktivt å bli fastlege.

Helse- og omsorgsministeren måtte dra på brannslukningstur til Lofoten i slutten av 2023, etter flere upopulære kuttforslag knyttet til sykehusene i Lofoten og Narvik.

Men brannen hun ikke klarte å slukke var jukset i hennes egen masteroppgave, som endte hennes tid Støre-regjeringen.

– Jeg kan tåle spott og spe og leve med mine feil og mangler. Jeg skal fortsette å konsentrere meg om det viktigste i politikken. Det er en sterk offentlig helsetjeneste, vår felles helsetjeneste, sa en rørt Kjerkol.

– Alvorlig tillitsbrudd

– Det er riktig at Ingvild Kjerkol ikke fortsetter som helse- og omsorgsminister. Dette er et alvorlig tillitsbrudd, og det er viktig at politikere tar ansvar for våre feil, sier leder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti til NTB kort tid etter nyheten ble kjent.

Kjerkols avgang blir møtt med forståelse på Stortinget. Der synes det å være en omforent oppfatning at hun ikke ville hatt tilstrekkelig tillit som helse- og omsorgsminister etter å ha blitt tatt i juks. Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn sier til NTB at det var en riktig avgjørelse av statsministeren.

– Det er ikke nødvendig med master for å være en god statsråd, men håndteringen av denne saken har ikke vært tillitvekkende av Kjerkol, sier Rotevatn til NTB.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener Kjerkols avgang var helt nødvendig:

– Dette var det eneste riktige utfallet. Med manglende tillit ikke bare fra flere partier på Stortinget, men også fra sentrale forskningsmiljøer og studentorganisasjoner, ville det vært umulig for Ingvild Kjerkol å fortsette som helse- og omsorgsminister, sier Listhaug.

SV-leder Kirsti Bergstø synes det er leit, men forståelig at Kjerkol går av:

– Det er leit, men når saken var slik den var, er dette en forståelig avgjørelse, sier hun til NTB.

Rune Hals

Vil delta i politisk forsvarssamarbeid

Formannskapet i Sortland har enstemmig vedtatt at kommunen skal søke medlemskap i Forsvarsforum Nord, som er et politisk samarbeidsorgan for forsvarskommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge.

Fra før er en rekke forsvarskommuner i Nord-Norge medlemmer av forumet, men Sortland har stått utenfor selv om de er vertkommune for Kystvaktens hovedkontor og base.

Forumet har en ambisjon om å avholde en større forsvarspolitisk konferanse årlig, i tillegg til fire andre møter i løpet av året.

Flere av lokalpolitikerne poengterte at man skulle ha vært medlem av forumet for lenge siden. Ingen var uenige i forslaget fra administrasjonen om å søke medlemskap.

NTB

Nord-Norge: Snittpris for strøm på 26,03 øre per kWh fredag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 26,03 øre per kilowattime (kWh) fredag og en makspris på 32,1 øre.

Fredagens snittpris per kWh er 1,2 øre lavere enn torsdag og 6,1 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 32,1 øre per kWh er mellom klokken 6 og 7 på morgenen. Den er 2,1 øre høyere enn torsdag og 5,09 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 48,9 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 11,7 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.

NTB

Makspris på 74,1 øre per kWh for strøm fredag

Fredag blir det høyest strømpriser i Sørvest- og Sørøst-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen der ligge på 74,1 øre per kilowattime (kWh).

I Midt-Norge blir prisen 49,9 øre per kWh på sitt høyeste, i Nord-Norge blir den 32,1 øre, og i Vest-Norge blir den 57,9 øre, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,13 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 13 og 14 i Sørvest-Norge, da på -0,09 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-Norge 0,4 øre, Midt-Norge 11,5 øre, Nord-Norge 11,7 øre og Vest-Norge 17,6 øre.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 69,3 øre per kWh og 14,4 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,21 kroner per kWh og 8,001 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 73 øre, time for time.

Ingrid Larsen

Lysregulering i Hanøyvika

Foto: Skjermbilde/vegvesen.no

Torsdag 11. april blir det lysregulering på E10 Hanøyvika i Hadsel, med starttid klokken 14:53.

Beregnet sluttid er foreløpig satt til klokken 17:00 i dag.

Ingrid Larsen

Fem kjøretøy fikk bruksforbud

– Fra søndag 7. april til onsdag 10. april har Statens vegvesen Utekontroll tunge kjøretøy vært i Gullesfjord og Kongsvik på E10, skriver Tom Are Pettersen ved Statens Vegvesen i en pressemelding.

Fokuset for kontrollen var bilbelte, tunge kjøretøy, vinterutrustning og varebil. Totalt ble 164 tunge kjøretøy kontrollert, i tillegg til ti lette kjøretøy.

Resultatet ble blant annet flere bruksforbud og gebyrer:

Antall anmeldelser: 3

Antall overlastgebyr: 2

Antall sendte rapporter: 45

Antall bruksforbud: 5

Antall avskiltinger: 2

Antall bilbeltegebyr: 1

Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 3

Antall dekk/kjettinggebyr: 6

Antall andre gebyr: 8

Antall sjåfører med brudd på kjøre- og hviletid: 8

Antall ADR-kjøretøy med brudd: 2

NTB

Medier: Kjerkols masteroppgave er underkjent på grunn av juks

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) på vei ut av stortingssalen etter det ble kjent at Nord universitet ifølge flere medier skal ha underkjent hennes masteroppgave. Foto: Heiko Junge / NTB

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hadde ingen svar å gi da hun møtte pressen for første gang etter at masteroppgaven hennes skal ha blitt underkjent.

– Jeg kommer ikke til å kommentere noen ting før vi har mottatt konklusjonen fra Nord universitet, og det har vi ikke. Jeg kan ikke kommentere en mulig lekkasje til mediene. Det håper jeg dere har forståelse for, sa Kjerkol.

Flere medier har meldt at nemnda for studentsaker ved Nord universitet har underkjent masteroppgaven til Kjerkol på grunn av juks. Dette er imidlertid foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.

Kjerkol ville ikke kommentere saken da hun var på Stortinget torsdag ettermiddag.

Enstemmig

Konklusjonen fra nemnda for studentsaker ved Nord universitet var enstemmig, ifølge TV 2.

Nemndas konklusjon over oppgaven beskrives overfor NRK som grundig og tydelig. Oppgaven er preget av langt grovere feil enn slurv, det handler om plagiat, ifølge NRKs opplysninger.

Nemnda har ikke offentliggjort konklusjonen, men helseministeren har tidligere sagt at hun mener det er naturlig at hun opplyser om utfallet.

Et stort pressekorps hadde møtt opp i vandrehallen på Stortinget for å få kommentar fra Kjerkol, etter at hun hadde deltatt i en debatt i stortingssalen.

Får advokathjelp

Kjerkol har hyret advokat Marianne Klausen til å håndtere saken. Tidligere torsdag sa hun til VG at de ikke har mottatt selve vedtaket og dermed ikke har fått begrunnelsen for beslutningen.

– Jeg har bedt klagenemnda ved Nord universitet om å oversende vedtaket så fort som overhodet mulig. Jeg kan derfor ikke kommentere saken før mine klienter og jeg har fått satt oss grundig inn i vedtaket, sa hun.

Tekstlikheter

I januar ble det kjent at det var blitt funnet flere tekstlikheter i helseminister Kjerkols masteroppgave som hun skrev med en medstudent i 2021, like før hun trådte inn i Støre-regjeringen. Kjerkol har avvist påstandene om juks og plagiat.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) måtte gå av etter at det ble funnet flere kopierte tekster i hennes ti år gamle masteroppgave.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må vurdere tilliten til helse- og omsorgsministeren.

NTB

Nord-Norge: Snittpris for strøm på 27,3 øre per kWh torsdag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) torsdag og en makspris på 29,9 øre.

Torsdagens snittpris per kWh er 0,4 øre lavere enn onsdag og 6,4 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 29,9 øre per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 0,2 øre lavere enn onsdag og 10,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,7 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 19,5 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten.

NTB

Enighet i meklingen for byggfagene – solid lønnsøkning og kjønnstilpasset verneutstyr

Det blir ingen streik for Fellesforbundets medlemmer i byggebransjen. Bildet er fra starten av meklingen, men også i dag kunne de gi hverandre et håndtrykk da Christian Justnes i Fellesforbundet og Siri Bergh fra NHO Byggenæringen kom til enighet. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB

Fellesforbundet har kommet til enighet med NHO Byggenæring. Partene ble enige om høyere lønn og bedre tilpasset verneutstyr.

Det meldes om solid lønnsøkning, heving av minstelønnssatsene og det som er starten på en omfattende etter- og videreutdanningsreform, fra Fellesforbundets side.

– Dette er en god dag for bygningsarbeidere i Norge, og jeg er aller mest fornøyd med totaliteten i oppgjøret for våre medlemmer, sier forhandlingsleder for Fellesforbundet, Christian Justnes, i pressemeldingen.

Meklingen gikk 12 timer på overtid før Justnes omsider kunne gi Siri Bergh i NHO Byggenæring et håndtrykk.

Av lønnsøkninger vil alle få et generelt tillegg på 7 kroner. I tillegg heves minstelønnssatsen med 12 kroner.

Avtalen skal også sikre kjønnstilpasset verneutstyr.

Det kunne blitt storstreik om partene ikke hadde kommet til enighet. Ved brudd i forhandlingen ville 16.700 bygningsarbeidere gått ut i streik. Store entreprenører som Veidekke, Peab og Skanska ville blitt rammet ved en streik.

Det gjenstår fortsatt litt mekling mellom partene om en annen overenskomst. De møtes ved forhandlingsbordet torsdag med meklingsfrist midnatt fredag 12. april. Her kan 5739 av Fellesforbundets medlemmer bli tatt ut i streik.

Ingrid Larsen

Stanset fører på Sortland

VOL observerte en politiutrykning i nærheten av Sortland kirke onsdag formiddag.

– Vi har stanset en bil hvor fører blåste til over lovlig verdi, opplyser Marius Skålvoll ved politiets operasjonssentral.

Videre sier han at politiet holder på med etterforskningen og at fører fraktes for å avgi blodprøve.

Dagny Ulland

Rykket ut til mistanke om promillekjøring

- Etter tips fra publikum har politiet kontroll på en person som mistenkes for å ha kjørt med promille, skriver politiet på X. Etterforsking iverksatt.

NTB

Nord-Norge: Snittpris for strøm på 27,7 øre per kWh onsdag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,7 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 30,1 øre.

Onsdagens snittpris per kWh er 8,4 øre lavere enn tirsdag og 3,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen onsdag på 30,1 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 16,3 øre lavere enn tirsdag og 8,3 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,9 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting onsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 26,05 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Legekontor med endret telefontid

Bø legekontor har på grunn av redusert bemanning endret telefontiden ut april.

Det melder kommunen på sin Facebook-side.

Telefontiden er nå fra 08:30 til 11:00.

– Vi beklager ulempen dette medfører, skriver de.