Brøytekaoset i Sortland: Fotgjengerne må ta til veien