Disse har søkt jobb som PPD-leder i Vesterålen og Lødingen