Partiet vil ifølge NRK ha med seg de andre opposisjonspartiene på et såkalt daddelvedtak, som er den sterkeste kritikken Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener helseministeren har håndtert saken på en måte som gir folk i distriktene «et håpløst tilbud».

– Vi inviterer Stortinget til å vedta at vi synes den håndteringen til helseministeren er sterkt kritikkverdig, sier Fylkesnes.

Helseministeren sier at han vil avvente det som skjer i Stortinget.

– Jeg er mest opptatt av å bidra til at befolkningen kan føle trygghet for at de har god beredskap. Derfor har vi satt inn et tiltak, og kommer også til å sette inn ytterligere tiltak hvis det er behov for det, sier han.

Fylkesnes stoler imidlertid ikke på at regjeringen klarer å rydde opp.

– Nei, de har jo ikke en plan. De kommer med tiltak etter tiltak for å klatte på en krise, sier han.