Det er to år siden nyheten om at den populære allmennpraktikeren og kommuneoverlegen Astrid Bertinussen Holm på Sortland var ansatt som fastlege ved Risøyhamn legekontor.

De 800 pasientene på fastlegelista som tidligere har hatt navnet Vikarliste2, tilhører nå Astrid. Denne lista har ikke hatt noen varige fastleger, så pasientene har måttet forholde seg til vikar etter vikar. Det samme har fastlegekollega Yngvar Vestjord og legesekretærene Christina Hansen og Hilde Andersen måttet gjøre.

Ny æra

– Jeg er så utrolig godt fornøyd med at Astrid har kommet. Hun representerer en ny æra for legekontoret. Plutselig har vi fått full dekning i Risøyhamn med to erfarne leger. Astrid har god lokal kunnskap og er en dyktig og erfaren allmennpraktiker. Når hun attpåtil er kvinne, så får vi dekket alle aspekter, sier Vestjord som gleder seg over ansettelsen som blir god for stabiliteten ved kontoret og ikke minst det faglige miljøet.

Hansen og Andersen sier at de har sett fram til denne dagen med glede.

– Det har vært ustabilt ved kontoret, og det er veldig godt å få Astrid hit. En ting er at hun er dame, en annen ting er at hun snakker norsk, samtidig som hun har rutinene på plass og at hun kjenner området her. Dette er ting som etterspørres av pasientene. Når hun att på til kjenner det nye dataprogrammet som vi fikk på plass i mars, så blir det trygt og godt for pasientene. Hun er også veldig god på å oppdatere seg, sier duoen.

Fulle lister

Da nyheten om at Astrid skulle begynne i Risøyhamn ble «Vikarliste2» som det i alle år hadde vært ledige plasser på full med en gang. Det samme er fastlegelista til Yngvar Vestjord som har 500 pasienter.

– Det er mange som henvender seg til oss og vil være på Astrid sin liste, men det går ikke. Fastlegelistene er ikke noe verken vi eller legene styrer. Det er pasientene selv som bytter fastlege elektronisk når det blir ledig plass på lista. Lista åpnes når det blir 20 ledige plasser, forklarer Christina og Hilde.

Lista er åpen for hvem som helst. Den er verken styrt av kommunegrenser eller postnummer.

– Det er pasienter som pendler fra Andenes og hit, og det er pasienter som bor i Risøyhamn som ikke får plass, og må pendle til Andenes, sier duoen.

Aldri ledig på Sortland

Astrid er godt vant med fulle fastlegelister. Hennes liste på Sortland på 1000 pasienter ble det aldri ledig plass på etter at fastlegeordningen ble etablert i 2001.

– Jeg har fått spørsmål fra mine tidligere pasienter på Sortland om de kan overflyttes til Risøyhamn. Det advarer jeg dem mot. Det er en klar fordel å bo i nærheten av fastlegen, så jeg anbefaler pasientene på Sortland å holde seg til den nye fastlegen jeg har skaffet til min tidligere fastlegeliste. Hun heter Elisabeth Rekkedal (29) og er meget dyktig. Jeg brukte mye tid på å rekruttere henne for at det skulle bli bra for pasientene, sier Astrid.

Godt å være i gang

Astrid synes det er godt å være i gang i Risøyhamn. Hun har bodd i Bjørnskinn de siste fire årene, og pendlet til Sortland. Mannen hennes Are Wangen jobber i Andøy Energi. Hun er født og oppvokst i Bjørnskinn og bodde der til hun var ferdig med videregående skole og flyttet til Tromsø for å studere til lege. I 1995 begynte hun som allmennpraktiker på Sortland og har jobbet der fram til nå. Hun er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

– Det er kanskje ikke så dumt å prøve noe nytt etter 22 år. Det er utfordrende med nye folk, nye kollegaer og nytt miljø. Det er ei utfordring siden man ikke har historien med seg. Jeg opplever at folk er takknemlig for at jeg har kommet og har tenkt å bli, sier hun.

Kommuneoverlege

Hun er også ansatt i halv stilling som kommuneoverlege.

– Stillingsprosenten er såpass høy for at jeg skal være tilgjengelig for kommunen i tilfelle det skjer ting i forhold til smittevern, helsevern og store ulykker. Miljørettet helsevern er også blitt underlagt kommuneoverlegestillingen med oppgaver som tilsynsmyndighet i forhold til skoler og barnehager, sier hun.

Andøy kommune har ikke hatt kommuneoverlege på mange år, så Astrid skal bruke litt tid på å utforme arbeidsoppgavene.

– Som spesialist i samfunnsmedisin har jeg kompetanse på området, men jeg skal ikke bruke all min tid på dette. Det er allmennlegestillingen her i Risøyhamn som skal være min hovedjobb, og jeg kommer i all hovedsak til å være på kontoret for pasientene mine daglig, sier hun, som gleder seg til å treffe sine nye pasienter.

Andøyposten er til stede da hun får tilgang til lista for første gang. Den har en jevn fordeling av kvinner og menn.

POPULÆR: Fastlege Astrid Bertinussen Holm er glad for å være i gang i allmenlegepraksissen ved Risøyhamn legekontor. Foto: Arkivfoto/Mette Helene Berger-Amundsen