Formannskapet i Bø innstiller at Gundar Jakobsen tilbys fast stilling som rådmann i Bø kommune i et åremål på seks år.

Dersom han ikke tar stillingen, tilbys den til Odd-Børge Pedersen på samme betingelse.

Ordfører gis fullmakt til å fremforhandle lønnsbetingelser, og øvrige tilsettingsvilkår innenfor kommunale retningslinjer, gjeldende lover og avtaleverk.

Det er kommunestyret som tar den endelige tilsettingen.

Les også:

Sju søkere til rådmannstillingen

Rådmannen i Bø gikk av: Det kom som et sjokk for de fleste

Åsa fikk rådmann-jobben (2013)