Forrige uke ble nysykehuset på Stokmarknes tatt i bruk. Tilbake står et tomt murbygg fra femtitallet.

- Det ligger i planene våre at det skal rives, men dette er ikke noe vi stresser med kun få dager etter at vi startet flyttingen. Vi vil etter hvert kjøre en anbudskonkurranse på det som skal rives, men før den tid er det en del omkoblingsarbeid som skal gjøres. Det er en del av bygningsmassen som ikke skal rives, deriblant bygget hvor det i dag er kantine og vaskeri, forteller utbygningssjef ved Nordlandssykehuset Terje Arthur Olsen.

- Vi vil mest sannsynlig starte arbeidet med rivingen ved årsskiftet, legger han til.

Det var ikke aktuelt for sykehuset å bruke bygget videre.

- For at dette skal kunne brukes til for eksempel sykehjem må det oppgraderes betydelig, og det er mye som må gjøres. Det er jo en årsak til at vi valgte å bygge nytt sykehus.

Rådmann i Hadsel kommune, Jonny Karoliussen, forteller til VA at de tidlig i prosessen vurderte hvorvidt sykehuslokalene kunne gjenbrukes, men at de ikke fant det hensiktsmessig.

- Vi har i en tidlig fase vurdert og forkastet gjenbruk av de gamle sykehuslokalene. Det vil ikke sammenfalle med vårt behov for lokaler til eksempelvis omsorgsboliger. Utforming av denne type bygg har utviklet seg i forhold til disse 50- talls byggene. Rehabiliteringskostnader kan sammenlignes med nybyggskostnad når det vil være behov for totalrehabilitering slik som i dette tilfellet. Bygningsmassen er for stor i forhold til kommunens behov, sier Karoliussen.