Næringskomiteen på Stortinget har torsdag levert sin innstilling til jordbruksmelding. Flertallet i komiteen, med Ap, Sp, Sv, Krf og Venstre, går imot mange av regjeringas forslag til ny landbrukspolitikk. Arbeiderpartiet kaller meldinga for et landbrukspolitisk mageplask for regjeringa.

Dette avviser landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

– Vi får flertall for viktige forslag som vil bidra til et mer framtidsrettet jordbruk, sier Dale til NTB.

Reduksjon i kvoteregioner

Han sier seg godt fornøyd med at innstillingen fra næringskomiteen uttrykker at økt matproduksjon er et mål for norsk landbrukspolitikk. Kutt i antallet melkeregioner, endrede markedsordninger for svin, at målet for økologisk produksjon fjernes samt at inntektsmålet skal kunne veies opp mot andre hensyn er blant endringene han mener å ha fått gjennomslag for.

Ifølge Dale vil en reduksjon i talet på kvoteregioner for melk fra 18 til 14 gi økt fleksibilitet og bedre tilpasning til de ulike produksjonsvilkårene rundt om i landet.

– Færre og større regioner vil også gi mer velfungerende kvotemarkeder, og mer likeverdige utviklingsmuligheter for alle melkebønder, framholder han.

Statsråden gikk opprinnelig inn for å kutte melkeregionene til 10 samt avvikle dagens ordning for markedsregulering av korn og egg. Dette fikk han ikke gjennomslag for.

Bondelaget fornøyd

Norges Bondelag er fornøyd med næringskomiteens innstilling.

– Flertallet i næringskomiteen er enig med ei samla landbruksnæring i at vi ikke vil ha regjeringas landbrukspolitikk. Jeg er glad for at næringa har blitt lytta til i denne prosessen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, i en pressemelding.

– Næringskomiteen stopper regjeringas ensidige fokus på kostnadseffektiv matproduksjon, og vil beholde markedsordninger og velferdsordninger. Dette er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha landbruk i hele landet, og for å sikre forutsigbarhet og rekruttering til næringa, sier Bartnes.

Han sier i pressemeldingen at det er viktig at næringskomiteen går bort fra et overordna mål om kostnadseffektiv matproduksjon, og heller vil øke matproduksjonen på norske ressurser.

Han er også fornøyd med at komiteen er enig om å redusere inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper for å øke rekrutteringa, forutsatt markedsbalanse og produktivitetsvekst.