LoVe IUA består av de fem vesterålskommunene, Vestvågøy, Vågan, Flakstad og Moskenes. Brann- og redningsmannskapene i hver kommune er innsatsstyrken i LoVe IUA. Hver kommune disponerer 200 meter med havnelense. I mai eller august skal deler av mannskapsstyrken øves.

Strøm

Eirik Nielsen, beredskapsleder i Sortland kommune, sier til Vol at hensikten med årets øvelse er å finne gode metoder å bruke lensene på i strømsatt sjø. Lensene fungerer dårlig når det er mer enn en knops strøm i sjøen. Derfor skal øvelsen legges til Raftsundet, som vil være utfordrende. I Raftsundet er det ulik strømhastighet avhengig av om du befinner deg midt i fjorden eller nært land. I tillegg er fjorden i nærheten av både innsatsstyrkene og depotene til kommunene i Lofoten og Vesterålen. Dessuten er det tilgang til kai i området, og vei på begge sider av fjorden. Samlet er det derfor ideelt å øve i Raftsundet, mener LoVe IUA.

Rapsolje

LoVe IUA har sendt en søknad til fylkesmannen i Nordland om å få lov til å slippe ut rapsolje i forsøket. Nielsen sier til Vol at han anslår at det er behov for å slippe ut cirka en kubikkmeter med rapsolje (1.000 liter).  Det er uklart hvor lang tid Fylkesmannen i Nordland vil bruke på saksbehandlingen av søknaden. Derfor er det usikkert om øvelsen blir holdt i mai eller august.

Ifølge NOFO, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, har det vært holdt en del øvelser der vegetabilske oljer har vært brukt. De siste årene har det vært populært å bruke popcorn, men Erik Nielsen sier at rapsolje og popcorn oppfører seg såpass ulikt i sjøen at man denne gangen ønsker å bruke olje.

- Rapsolje ligner på en del av de oljeproduktene som brukes av båter, sier Nielsen.

En million kroner

LoVe IUA har et budsjett på i underkant av en million kroner. Hver kommune bidrar med 10 krone per innbygger i året til finansiering. I tillegg bidrar NOFO med en halv million kroner.

-Det vil koste mye å leie inn godkjente båter. Derfor vil en øvelse i det omfanget vi ønsker å holde koste om lag 400.000 kroner. Vi holder derfor øvelser hvert annet eller hvert tredje år, sier Nielsen.

Øvelsene er viktig, men ikke alle i mannskapene i den regionale mannskapsstyrken får være med.

-  Vi vil ikke innkalle flere mannskaper enn at vi er sikre på at alle har mye å gjøre.

- Hvordan vil du karakterisere kvaliteten på innsatsstyrken i Lofoten og Vesterålen?

-Den er god. Vi finner ikke ut hvor god en er før en får en stor hendelse i fanget. Det har vi ikke hatt, heldigvis, sier Nielsen.