– Folks engasjement har tvunget regjeringen til å snu i saken om reservasjonsretten, sier leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk i Nordland, Siv Larssen Aasvik fra Hadsel i en pressemelding.

Helseminister Bent Høie melder i dag at regjeringen trekker forslaget om legers reservasjonsrett.

Hele 30 kommuner i Nordland har sagt nei til at fastlegene skal få reservasjonsrett mot å henvise til abort. I tillegg har fylkestinget i Nordland sagt nei.

- Lovforslaget ble sendt på høring, og er kontant avvist. Regjeringas avtale med KrF hører ikke hjemme i et moderne Norge, og det er altså kommunene veldig tydelige på, sier Siv Larssen Aasvik.

Det store engasjementet blant folk i Nordland og resten av landet mot regjeringens forslag har nyttet, mener Siv Larssen Aasvik. Samtidig advarer hun mot å erklære kampen for vunnet.

- Samtidig som Høyre, FrP og KrF er tvunget til å trekke forslaget, sier de at de vil komme med en ny ordning. Pasientene må komme først. Arbeiderpartiet vil være i mot enhver svekkelse i abortloven eller i andre deler av helsehjelpen som kvinner har krav på, sier Siv Larssen Aasvik i pressemeldingen.