Nylig ble den europeiske antibiotikadagen markert, og i den forbindelse slo Folkehelseinstituttet (FHI) fast at nordmenn bruker for mye antibiotika.

Vi har fått tilgang til tall som viser hvor mange personer som bruker legemiddelet i hver kommune i Norge, og kan dermed fastslå hvor mange fra Hadsel som bruker det.Kan reduseres mye– Vi har hatt en økende bruk av antibiotika de siste ti årene, uten at det har vært en økning i forekomsten av infeksjoner. Det betyr nok at folk forventer å bruke antibiotika for å bli fortere frisk av relativt ufarlige infeksjoner. Legene opplever kanskje denne forventningen som et press om å gi pasienten noe. – Vi kan nok redusere bruken med 20 til 30 prosent uten at det vil få negative helsekonsekvenser, sier John-Arne Røttingen. Han er direktør for smittevern, miljø og helse ved FHI.

Stort antallStatistikken viser et årlig gjennomsnitt gjennom en treårsperiode, og den siste oppdateringen (2011-13) forteller at drøyt 1,1 millioner nordmenn tar i bruk antibiotika hvert år. Tabellene viser at i snitt 1.545 personer fra Hadsel tar i bruk antibiotika årlig. Bruken er ikke uproblematisk, i følge FHI.

Økt bruk av antibiotika øker sannsynligheten for utvikling av resistente bakterier. Verdens helseorganisasjon anslår at det i Europa dør ca. 25 000 mennesker hvert år som følge av antibiotikaresistente infeksjoner. – Problemet er alvorlig og økende over hele verden, sier Røttingen.

Store ulikeheterI Nordland er det snakk om nesten 47.000 personer som bruker antibiotika årlig. Vi har også hentet ut tall fra FHI som viser bruken målt per tusen innbygger. Dette er standardiserte målinger, som betyr at antall brukere er korrigert for alders- og kjønnssammensetningen i kommunene. Det gir et best mulig bilde av situasjonen, og viser de reelle forskjellene, om en tar bort naturlige påvirkninger som alder og kjønn utgjør.Det er til dels store forskjeller i bruken fra landsdel til landsdel. Østfold har størst forekomst med 269 per tusen, mens Agder-fylkene følger på plassene etter. Minst forekomst er det i Nord-Norge, der Troms er på bunn med 199 per tusen. Her i Nordland er det 214 årlige brukere per tusen beboer, mens landsgjennomsnittet er 238 per tusen. Bruken i HadselI Hadsel kommune er det dermed 211 brukere av antibiotika per tusen innbygger, så vi trekker ned både i fylket og i hele landet. På landsbasis finner vi Flekkefjord i Vest-Agder på toppen av listen over dem som har høyest bruk av antibiotika. Her er det årlige gjennomsnittet på 320 per tusen.

Deretter følger Marker i Østfold med 312 og Namdalseid i Nord-Trøndelag med 306 per tusen. De som bruker aller minst bor i Båtsfjord i Finnmark, der bare 59 per tusen tar middelet i bruk for å bli frisk.Røttingen er klar på at ulikhetene ikke kan forklares utfra forskjeller i forekomst av infeksjoner.– Hovedårsaken til forskjellene er at det nok har etablert seg ulik praksis både blant leger og blant pasienter og befolkning i de ulike regionene, sier han. Her i Nordland er det Hemnes kommune som topper tabellen, med 264 brukere per tusen, mens Hattfjelldal er på bunn med bare 71 per tusen.