– Vi erkjenner at kirken har påført homofile og lesbiske stor skade og smerte. Dette er en erkjennelse alle biskopene i Den norske kirke står samlet om. Det er viktig for meg og for biskopene å understreke alles menneskeverd uavhengig av seksuell identitet, sier preses Olav Fykse Tveit, ledende biskopen i Den norske kirke, i en pressemelding.

I år er det femti år siden Norge opphevet forbudet mot sex mellom menn.

– Aksept og likeverd for homofile har hatt fremgang de siste tiårene. Siden 2017 er alle par velkommen til å gifte seg i kirken. Jeg mener det er en stor og positiv endring. Kirken skal ha rom for alles ukrenkelige menneskeverd og kjærlighet, sier Fykse Tveit.