Krever kommunen for 198.000 kroner i saksomkostninger