Skanska Norge AS, italienske ASTM S.p. A og polske Gulermak er de tre selskapene som har søkt om å delta i konkurransen om prosjektet. I alt har Stortinget satt av 18,3 milliarder kroner til utbyggingen, som er et såkalt offentlig privat samarbeid (OPS-prosjekt).

Statens vegvesen skal nå vurdere søknadene til det de beskriver som Nord-Norges største samferdselsprosjekt, og vurdere om de er tilstrekkelig kvalifisert til videre deltakelse i tilbudsprosessen.

Prosjektet innebærer ny vei på strekningen E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt gjennom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad. Også kjent som E10 Hålogalandsvegen.

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei. Statens vegvesen tar sikte på kontraktsignering våren 2023, noe som muliggjør byggestart på prosjektet i løpet av høsten 2023.

I november 2021 vil Statens vegvesen kunngjøre hvem av søkerne som inviteres til å være med videre i konkurransen.