Solgte landbruks- og fiskeeiendommer for 36 millioner i 2021