Den nye generasjonen AUF-ere: − Alt vi sa i dag må ikke være glemt i morgen

foto