Over fire km skolevei gir rett til gratis skoleskyss