– Vi er svært fornøyde med at Transportutvikling AS tar det viktige oppdraget. At de i tillegg har med seg kompetansemiljøet i Nordlandsforskning til Vesterålen, er en stor bonus, konstaterer leder for Vesterålen regionråd, Hugo Jacobsen i en pressemelding.

Næringsutvikling, klimatilpassing og bolyst

Prosjektet ble opprinnelig initiert av regionens næringsliv og Vesterålen næringslivssamarbeid, og er i dag et partnerskap mellom næringslivet i Vesterålen og Vesterålen regionråd.

– Effektiv og god infrastruktur er nødvendig for utvikling og klimatilpassing av næringslivet i Vesterålen. Men også for at vi skal være en attraktiv region for innbyggere og besøkende, sier leder for næringslivssamarbeidet, Johnny Karlsen.

Johnny Karlsen, leder i Vesterålen næringsforening. Foto: Vesterålen Næringsforening

Veipakken skal vurdere dagens og fremtidens løsninger for samferdsel i Vesterålen, som skal knyttes opp til Hålogalandsveien og riksveinettet. Startpunkt for kommunene inn i veipakkeprosjektet er vedtatt i hvert enkelt kommunestyre.

Gjennom veipakken skal det vurderes mulige trasevalg, vekstmuligheter og regionforstørring. Dette skal sees sammen med klima- og miljøgevinster og muligheten for å teste ut bærekraftige transportløsninger og ny teknologi.

Kartet viser startpunkt og endepunktene for Veipakke Vesterålen. Foto: Transportutvikling.no

Bredt samarbeid om nye løsninger

Utredningene for veipakken skal foregå gjennom våren 2022. Næringsliv og politikere vil inviteres inn i arbeidet med sikte på et bredt samarbeid i regionen om samferdsel.

– Skal vi ha gjennomslagskraft i Vesterålen må vi jobbe bredt og godt i regionen vår. I dette prosjektet må vi som politikere og samfunn stå sammen om nye og bedre samferdselsløsninger. Sammen skaper vi utvikling og vekst til det beste for Vesterålen, avslutter regionrådsleder Jacobsen.