VGS-linje med tredobling i søkertall: – Stort behov i næringa