Regjeringen går inn for å mer enn halvere brillestøtten til barn. Dette til tross for at flere politikere i Arbeiderpartiet nylig har kritisert den forrige regjeringen for kutt i ordningen. Konsekvensene av et slikt kutt bekymrer Optikerbransjen.

Brillestøtten var budsjettert med 220 millioner kroner i 2023, og har på under et år blitt redusert med 140 millioner.

– Ukorrigerte synsproblemer som ikke avhjelpes med briller eller andre hjelpemidler, bidrar til at barn og unge faller utenfor både på skolen og i lek. Vi lever i en dyrtid hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å betale regningene. Med økende renter og stigende matpriser er det ikke budsjettkutt sårbare barnefamilier trenger. Mange familier kan dessverre være tvunget til å nedprioritere briller til barna, sier daglig leder i Optikerbransjen Tina Alvær.