Elevundersøkelsen for 2023 viser en klar økning blant elever i grunnskolen som opplever mobbing. Det er det andre året på rad at mobbetallene øker.

– De aller fleste barn og unge trives godt på skolen. Det er likevel svært bekymringsfullt at så mange forteller om mobbing. Dessverre er dette en utvikling i samme retning som i fjor. Derfor er vi allerede i gang med tiltak som skal få ned mobbetallene, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Etter flere år med relativt stabile tall har det de siste to årene vært en markant økning i andelen elever som opplever mobbing. Utdanningsdirektoratets årlige elevundersøkelse gjennomføres fra 5. trinn til og med siste året på videregående skole.

2023-tallene viser at økningen skjer på alle trinn i grunnskolen. 13 prosent av elevene på 7. trinn oppgir at de har vært utsatt for mobbing, mens på 10. trinn er andelen 11 prosent.

De fleste trives

Også andelen som opplever mobbing fra voksne, har hatt en klar økning de siste to årene. Elevundersøkelsen viser at 4,9 prosent av elevene på 10. trinn oppgir å ha blitt mobbet av en voksen på skolen, noe som er en økning på 1,9 prosentpoeng fra i 2022.

Av elevene på 7. trinn som oppgir at de blir mobbet, svarer likevel halvparten at de trives godt på skolen. Tilsvarende andel på 10. trinn er fire av ti.

I gruppen elever som svarer at de ikke blir mobbet, er det 90 prosent på 7. trinn som svarer at de trives godt på skolen. På 10. trinn svarer 87 prosent det samme.

Motivasjonen for å lære går ned

– De økte mobbetallene bekymrer meg. Her har ikke politikerne gjort nok, skriver stortingsrepresentant fra Rødt og leder av utdanningskomiteen Hege Bae Nyholt til NTB.

Hun forteller at Rødt ønsker en nasjonal klageinstans for mobbesaker og andre brudd på opplæringsloven om elever sitt læringsmiljø. Samtidig peker Nyholt på at Elevundersøkelsen avdekker at motivasjonen for å lære går ned blant elevene.

– Det er bra at regjeringen varsler en stortingsmelding om en mer praktisk skole, men jeg tror også vi må snakke om at politikere i flere tiår har dyrket fram en teste- og måleskole som ikke er til elevenes beste.

Også stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er noen åpenbare grep som må tas for å få ned mobbetallene. Han peker på at KrF flere ganger har foreslått et nasjonalt forbud mot bruk av mobiltelefon i skolen.

– Det er et mysterium at Arbeiderpartiet har vært så bakpå. Det er bra at Kari Nessa Nordtun ønsker retningslinjer, men det er ingen grunn til å ikke gjøre det vi vet vil virke, nemlig innføre et nasjonalt mobilforbud, skriver Ropstad til NTB.

– Som ventet

At man nå ser en økning i antallet elever som opplever mobbing, er som ventet, mener Frps utdanningspolitiske talsperson, Himanshu Gulati.

– De siste årene har det vært en eksplosjon i vold og trusler mot medelever og lærere i den norske skolen. Frp har fremmet flere forslag for å styrke lærernes myndighet i klasserommet, sier Gulati.

Partiet vil blant annet at elever med svært trøblete atferd skal tas ut av deres vanlige klasse av hensyn til dem selv og medelevenes læringsmiljø.

– Det er forslag som jeg håper de andre partiene vil støtte, for vi gjør elevene og lærerne en bjørnetjeneste hvis vi fortsetter å skyve disse problemene under teppet, sier Gulati.

Høyres utdanningspolitiske talsperson Jan Tore Sanner skriver i en epost til NTB at han ser på undersøkelsens resultater med bekymring.

– Nå må regjeringen komme på banen sammen med skoleeierne med konkrete tiltak som kan få motivasjon og trivsel opp, og mobbing og skolefravær ned. Vi kan ikke vente og se mens hver tiende elev gruer seg til å gå på skolen.

– Trenger bred mobilisering

Etter Elevundersøkelsen i 2022 har regjeringen gjort flere grep etter anbefalinger fra både skolesektoren, mobbeombud, statsforvaltere og Utdanningsdirektoratet.

I årets statsbudsjett viet regjeringen 35 millioner kroner til arbeidet mot mobbing i skolen. Dette innebærer blant annet penger til veiledning og tettere oppfølging, i tillegg til at statsforvalternes arbeid med å sikre elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø styrkes.

– Vi trenger en bred mobilisering rundt skolen for at elevene skal ha det bra og lære. Her må vi spille på lag med både foreldre og andre yrkesgrupper, sier Nordtun.

Resultatene fra undersøkelsen på videregående skole publiseres neste uke. Til sammen har omtrent 450.000 elever svart på undersøkelsen i 2023, med en svarprosent for alle trinn på 85 prosent.

Siste innlegg

Ole-Kristian Anfinsen

Buss forsinket av tekniske utfordringer

Sortland-Sigerfjord – Linje 18-851

Avgang klokken 21:00 til Austpollen forsinket. Ny avgang klokken 21:15. Forsinkelsen skyldes tekniske utfordringer, skriver Nordland fylkeskommune.

Ole-Kristian Anfinsen

Harstadfergen fortsatt innstilt ut dagen

Fergen på fergestrekningen Revsnes-Flesnes er innstilt ut dagen, melder Vegtrafikksentralen i en oppdatering.

Fergen har vært innstilt siden mandag på grunn av tekniske problemer.

Tidligere onsdag opplyste driftssjef i Torghatten, Reidar Waage at fergen var på vei til Harstad for reparasjon, mens en reserveferge var på vei fra Bodø og skulle ta opp ruten fra 13-14-tiden.

Ole-Kristian Anfinsen

Trafikkuhell på E10: Fører avhøres på stedet

Onsdag ettermiddag har det vært et trafikkuhell på E10 ved Trøssemarka i E10.

Politiet i Troms opplyste klokken 13:04 at de rykket ut til melding om et trafikkuhell cirka 100 meter nord for Boltåskrysset.

Meldingen var at en personbil hadde kjørt i autovernet. Det var ikke meldt om personskader.

- Det er trafikale utfordringer på stedet. Politiet rykker ut fra Harstad så det tar den tiden det tar å komme seg ned dit. Oppdateres da vi har enhet på stedet.

Senere skrev politiet at de var fremme på stedet og dirigerte trafikken. Bilberger var da bestillt, men det var fortsatt usikkert når den ville være på plass.

Klokken 14:02 skrev politiet at det har vært fortalt om en del sørpe på veien da uhellet skjedde.

- Fører har mistet kontroll over bilen, fått sleng og gått i autovern på motsatt side av vegbanen, tatt en 360 grader piruett og blitt stående fast i autovern i eget kjørefelt. To utenlandske personer i bilen, begge er uskadd. Fører avhøres på stedet.

Ole-Kristian Anfinsen

Gjenopptar innstilt buss

Sortland-Stokmarknes-Melbu – Linje 23-754

Linje 754 gjenopptas fra klokken 14:15, melder Nordland fylkeskommune.

NTB

Nord-Norge: Snittpris for strøm på 35,2 øre per kWh torsdag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 35,2 øre per kilowattime (kWh) torsdag og en makspris på 41,3 øre.

Torsdagens snittpris per kWh er 7,4 øre lavere enn onsdag og 8,6 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 41,3 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 11,1 øre lavere enn onsdag og 11,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 58,1 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 19,7 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Marius Birkeland

Fem for fort i 50-sone

Utrykningspolitiet har gjennomført laserkontroll i 50-sone, på fylkesvei 82 på Åse i Andøy. Resultatet ble 5 forenklede forelegg og høyeste målte hastighet var 58 km/t.

Ole-Kristian Anfinsen

Flere busser innstilt grunnet kjøreforhold

Linje 754: Pga dårlige kjøreforhold vil all betjening ved Rise være innstilt inntil videre. Ny informasjon kommer når ruten gjenopptas.

I tillegg var Sortland - Kaljord – Linje 18-821

Avgang 08:35 Kaljord-Sortland forsinket over 15 minutter grunnet vei og kjøreforhold.

Ole-Kristian Anfinsen

Advarer: - Mye elg i området

Foto: VTS

Vegtrafikksentralen advarer om fare for dyr i veibanen på fylkesvei 7698 mellom Bøelva og Bjørnskinn i Andøy.

- Mye elg i området, skriver VTS.

Varselet gjelder til 12:00 onsdag.

Ole-Kristian Anfinsen

Innstiller buss: - Farlig vei

Sortland-Myre-Stø – Linje 18-862: - Avgang 07:55 Nyksund-Myre skole betjenes ikke pga farlig vei og kjøreforhold.

Også Sortland - Holmstad - Sildpollen – Linje 18-846: Delvis innstilling

- Pga dårlige vei og kjøreforhold, innstilles deler av ruteturen Sortland - Holmstad - Sildpollen, med oppstart fra Skiheisen kl 07:20. Ruten blir betjent til Oshaug Kryss, før den returnerer tilbake Sortland i rutetid. Ytre Staumfjord Innstilles

Ole-Kristian Anfinsen

Problemene fortsetter for fergen onsdag

Harstadfergen, ruten mellom Revsnes og Flesnes, innstiller alle avganger inntil videre også onsdag. Det opplyser Torghatten Nord.

Årsaken er tekniske problemer. Det vil gjøres en ny vurdering onsdag klokken 16, opplyser selskapet.

Dagny Ulland

Kansellerer alle avganger ut dagen

Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet Revsnes - Flesnes.

- Alle avganger ut dagen den 20.02.24 er kansellert, opplyser selskapet.

Dette skyldes tekniske problemer.

Dagny Ulland

To nye vesterålinger inn i fylkesstyret

Julie Pedersen og Lasse Martinussen er begge valgt inn i fylkesstyret til Industri- og næringspartiet i Nordland. De gjennomførte sitt fylkesårsmøte lørdag.

Pedersen fra Hadsel ble valgt til organisatorisk nestleder, fra Hadsel og Martinussen fra Sortland ble valgt som styremedlem.

Det opplyser Brønnøysund Avis.

Marius Birkeland

Overstadig beruset mann innbrakt

Overstadig beruset mann i 30-årene på Sortland innbrakt av politiet og anmeldt for ordensforstyrrelse. Var passasjer i en bil som ble stanset for kontroll.

Det skriver politiet i Nordland på X.

NTB

Nord-Norge: Snittpris for strøm på 42,6 øre per kWh onsdag

I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 42,6 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 52,5 øre.

Onsdagens snittpris per kWh er 12,4 øre lavere enn tirsdag og 18,4 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen onsdag på 52,5 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 34,07 øre lavere enn tirsdag og 60,2 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 69,3 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting onsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 36,7 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.

Marius Birkeland

Forlengelse av innstiling av ferge

Fergen mellom Refsnes - Flesnes er innstilt inntil videre pga. tekniske problemer.

Det beregnes at fergen er tilbake i drift 16:30.

NTB

Norge vinner fram i konkurransen om havpenger

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Norske forsknings- og innovasjonsaktører skal delta i 16 av 19 prosjekter i EUs nye partnerskap for bærekraftig blå økonomi. Åtte av dem ledes av norske virksomheter.

– Norge er en stolt havnasjon med lange tradisjoner. Det er likevel smått imponerende at vi er representert i nesten samtlige prosjekter. Dette er en anerkjennelse av den brede kompetansen på hav og bærekraft som vi har langs kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

De norske deltakerne får over 60 millioner kroner for å delta. Prosjektene har som mål å styrke omstillingen til en klimanøytral, bærekraftig, produktiv og konkurransedyktig blå økonomi.

Blå økonomi er en samlebetegnelse for aktører som er opptatt av en bærekraftig næringsaktivitet knyttet til havet og dets ressurser.

Marius Birkeland

Forsinket buss mellom Sortland og Stø

Forsinkelse på linje 862 Sortland-Myre-Stø med avgang fra Sortland bussterminal kl 07:15, på grunn av vei og kjøreforhold.

Ole-Kristian Anfinsen

Morgenflyet forsinkes

Avinor melder mandag kveld at morgenflyet (WF863) til Widerøe klokken 05:35 fra Andenes til Bodø tirsdag morgen er forsinket mer enn én time.

Flyet har fått ny avgang klokken 06:50.

Ole-Kristian Anfinsen

Vanskelige kjøreforhold på hele øya

Foto: VTS

Vegtrafikksentralen melder om vanskelige kjøreforhold på alle fylkesveiene på Andøya natt til tirsdag og tirsdag morgen.

Sluttiden er satt til 06:30.

Årsaken til advarselen er snøfokk.

- Vanskelige kjøreforhold med redusert sikt og fokkskavler, skriver VTS.

Dette gjelder fylkesveiene:

  • 7702 fra Å til Tofta

  • 82 fra Risøyhamn til Andenes

  • 7698 fra Risøybukta til Nordmela

  • 7700 fra Åknes til Bømyra

  • 7696 fra Svindalen til Vågraet

Ole-Kristian Anfinsen

Personellmangel kansellerer morgenavgangen

Det gjelder Andenes-Sortland linje 18-871.

Avgangen 06:15 fra Andenes til Sortland er innstilt, opplyser Nordland fylkeskommune. - Dette skyldes utfordringer med personell.