Uvær i flere dager: Mer enn orkan i kastene mandag

foto