Fra tirsdag 24. oktober og til torsdag 2. november pågår det vegarbeid ved Fjellsendvatnet og Kåringsvatnet på E10 i Lødingen.

Dette arbeidet påvirker to kjørefelt mellom 07:00 og 18:30 i ukedagene.

I denne perioden vil det være lysregulering på stedet.

Det melder Statens vegvesen.