Over 7.000 lærere og helsearbeidere tas ut i streik

foto