Kristian og Roger Adolfsen selger barnehageeiendommer