Bleik Montessoriskole setter opp Finn Fant og nøkkelen som forsvant.