Eksportprisene på fersk oppdrettslaks falt med 4,5 prosent fra uke 36 til  forrige uke (uke 37), viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Eksportørene oppnådde i gjennomsnitt 52,78 kroner kiloet for laksen. For ett år siden var lakseprisen 22,2 prosent lavere.

Fryst oppdrettslaks ble i forrige uke eksportert for 60,62 kroner kiloet. Det var en prisnedgang på 6,7 prosent i forhold til uka før, men 34,7 prosent høyere enn for ett år siden.

I alt ble det eksportert 18.559 tonn fersk oppdrettslaks og 714 tonn fryst laks i uke 37.

For fersk laks var det en økning på 2,7 prosent fra uke 36, og 4,8 prosent fra tilsvarende uke i fjor. For fryst laks var kvantumet opp 0,6 prosent i forhold til uke 36, men hele 82,6 prosent høyere enn tilsvarende uke i fjor. De to siste årene har lakseprisene begynt å stige i  uke 42-44.