Hovedtyret til KS består av 14 medlemmer. Medlemmene velges inn med bakgrunn i partipolitisk tilhørighet. I år var det en viss spenning knyttet til ledervalget, ettersom Arbeiderpartiet ønsket at nestleder Mette Gundersen (Ap) skulle rykke opp som leder.

Senterpartiet valgte imidlertid å støtte gjenvalg av Høyres Gunn Marit Helgesen som leder av hovedstyret. Høyre måtte imidlrtid gi fra seg en represetant i hovedstyret for å få støtte for gjenvalg av Helgesen.

En plass

Dermed hadde Høyre bare en plass til i hovedstyret i tillegg til Helgesen. Og det er denne plassen Solsvik nå får. Han går dermed fra landsstyret til KS og til hovedstyret.

– Det primære for Høyre var å få gjenvalgt Helgesen som leder. Det er derfor en tillitserklæring at Høyres 60 delegater ville at jeg skulle ha den andre plassen. Jeg går ydmyk i den oppgaven, men føler samtidig at jeg har god støtte i ryggen, sier Solsvik.

– Representerer alle

Han sier at vervet først og fremst betyr en mulighet til å påvirke gode løsninger for kommunene.

– En plass i hovedstyret er en viktig posisjon for å tale kommunenes sak. Samtidig er KS en medlemsorgansiasjon for alle kommunene i Norge. Partipoltikken er ikke særlig fremtredende. Vi skal ivarte alle medlemmene sin sak opp mot staten. Det handler om å finne konsensus og gode løsninger for hele kommune-Norge. Oppgaven blir å finne løsninger i fellesskap. Dersom KS opptrer splittet, får man heller ikke innflytelse, sier Solsvik.

I tillegg til Solsvik er også Sonja Steen valgt inn i KS sitt hovedstyre.