Gnr 36, bnr 42 er overdradd fra Egil Johan Henriksen til Borghild Kristine Henriksen (31.03.2014)

Overdragelsen omfatter også Gnr 36, bnr 70

Gnr 36, bnr 42 er overdradd fra Borghild Kristine Henriksen til Guttorm Henriksen, Jan Robert Henriksen, Lotte Amrei Oladatter Henriksen, Bjørnar Henriksen Finseråsen, Ragnar Henriksen, Bjørn Kristian Henriksen Jarud og Caroline Sakariassen (31.03.2014)

Overdragelsen omfatter også Gnr 36, bnr 70

Gnr 19, bnr 58 er overdradd fra Valborg Kristine Andersen til Johnny Andersen, Wenche Irene Andersen, Rolf Øyvind Aronsen og Lillian Hennie Torbjørnsen (04.04.2014)

Andel av Gnr 19, bnr 58 er overdradd fra Wenche Irene Andersen til Jane Britt Andersen, Gro Tove Bolstad og Linda Nilsen (04.04.2014)

Gnr 19, bnr 58 er solgt for kr 20.000 fra Johnny Andersen, Rolf Øyvind Aronsen, Lillian Hennie Torbjørnsen, Jane Britt Andersen, Gro Tove Bolstad og Linda Nilsen til Ann Helen Krey og Knut Einar Krey (04.04.2014)

Gnr 2, bnr 71 er solgt for kr 35.000 fra Sture Halvor Ovesen til Sølve Vassbotn Toresen (04.04.2014)

Andel av Gnr 27, bnr 30 er overdradd for kr 330.000 fra Berit Kvarsvik til Tone Elisabeth Doornebal (23.04.2014)

Gnr 9, bnr 4 i Bø kommune er overdradd fra Elbjørg Magna Johnsen til Tone Johnsen Frydenlund, Bennt Johnsen, Narve Johnsen, Oddne Johnsen, Rune Johnsen og Lena Johnsen Olsen (24.04.2014)

Overdragelsen omfatter også Gnr 60, bnr 11 i Bø kommune

Overdragelsen omfatter også Gnr 47, bnr 5 i Øksnes kommune

Overdragelsen omfatter også Vornesveien 5 (Gnr 65, bnr 172) i Øksnes kommune

Overdragelsen omfatter også Gnr 65, bnr 213 i Øksnes kommune

Gnr 19, bnr 163 er solgt for kr 1.700.000 fra Tove Andersen til Aj Eiendom as (28.04.2014)

Kilde: Statens kartverk