Smilet sitter løst på daglig leder Ulv-Eirik Steinsvik når han snakker om boligprosjekter som Steinsvik Hus & Entreprenør AS nå har på planleggingsstadiet. Det har han grunn til òg. På én uke har selskapet solgt fem av 14 leiligheter i Sjøparken 4, i fjæra sør i sentrum. Selges fem til går banken god for byggestart. Samtidig rager en heisekran over tomten til Sjøparken 3 et steinkast unna.

En rekke prosjekter

To bygninger med til sammen ti leiligheter er under oppføring i Elvebakken på Øvre Myrland. I Lilleheia i Vestmarka har selskapet bygget to tomannsboliger. Et tredje er straks ferdig, mens en gravemaskin er i sving for å grave ut tomten til to tomannsboliger til.  I tillegg er selskapet involvert i boligprosjekter i Øksnes, Andøy og i Hadsel.

Og nå: Kjempenhøy. Tre bygninger som skal romme 80 boenheter i det som nå er havet nedenfor Kiwi. - Anbudsrunden på grunnarbeidet er startet. Det er alvorlig mye masse som skal fylles ut i havna her. 45.000 kubikkmeter. Er du klar over hvor mye det egentlig er, spør Steinsvik. Om du legger 6.000 terninger som rommer én kubikkmeter hver ved siden av hverandre, vil de dekke en fotballbane. Det vil si at det er sju fotballbaner med kubikkmeterterninger som skal fylles ut i sjøen.

Parkeringshus

Hvordan Kjempenhøy blir seende ut er ikke spikret ennå.

- Foreløpig kan jeg si at det skal være to blokker på to fyllinger ut i havet. Til sammen vil det bli 80 boenheter på mellom 74 og 120 kvadratmeter hver. I korte trekk skal de bygges over samme lest som Sjøparken 4. Dessuten skal vi ha et parkeringshus som står fritt, forteller Steinsvik.

Parkeringshuset skal ha lekeplass og opparbeidet uteareal på taket. Kommunen åpner i den kommende byplanen opp for å bygge blokker på opp mot ni etasjer - 15 etasjer om det er et signalbygg.

- Vi forholder oss til gjeldende reguleringsplan for området. Den sier fem-seks etasjer. Vi tar stilling til nye høyder om det skulle bli aktuelt i framtiden, sier Steinsvik.

Før den tid må massen fylles ut og fyllingen må sette seg. Det tar rundt et år før den kan bygges på.

Husbankfinansiert

I likhet med Lilleheia og Sjøparken-prosjektene åpner Kjempenhøy for husbankfinansiering på leilighetene som er under 90 kvadratmeter.

- I Sjøparken 3 er det solgt leiligheter til personer fra 27 til 90 år. Husbankfinansiering gjør leilighetene enklere å selge. Hovedvekten av kjøpere er nok i alderen 50+, sier Steinsvik.

Flere leilighetsprosjekter i sentrum står på trappene. For å nevne noen er Georg A. Ellingsen AS i gang med grunnarbeidet til den nye Bakerigården. Sentrum terrasse mangler få interessenter før den kan realiseres.

- Hvem som skal kjøpe alle disse leilighetene som er planlagte, er et relevant spørsmål. Det kommer til å gå år før alle prosjektene er klare og har finansiering til å bygges. Befolkningsmengde og tilflytting legger en naturlig begrensning på hvor mye som kan bygges om gangen, forklarer Steinsvik.