Tjenestemenn fra hele område Midtre Hålogaland deltok på kontrollen, der 14 kjøretøy ble avskiltet, og 18 kontrollsedler ble utstedt.

- Slike store kontroller vil vi gjennomføre oftere i hele område Midtre Hålogaland, sier vegvesenet i en pressemelding.