Det er Bladet Vesterålen som melder dette i sin papirutgave lørdag.

Familien ble kastet ut av Norge vinteren 2011, til Russland, men skal ha kommet tilbake til Norge via et opphold i Polen. De ble sendt til et asylmottak på Mandal, i påvente av behandling av ny søknad om asyl og oppholdstillatelse. For en uke siden ble de imidlertid sendt ut av landet - og tilbake til Polen, uten reell behandling av søknaden.

Årsaken er at Polen var det første land de søkte asyl i denne gang.

- Det betyr at det er Polen som har ansvaret for deres asylsøknad, etter bestemmelsene i Dublinkonvesjonen, kommenterer advokatfullmektig Olga Halvorsen, ved familiens advokat Jostein Løken, til Bladet Vesterålen.

Fikk oppholdstillatelse

Tsjetsjenske Eset kom til Norge i 2007 med fem barn, det yngste da bare et par måneder gammel. Flere av barna lærte norsk som førstespråk og har hatt Norge som sitt eneste hjemland. Familien fikk også permanent oppholdstillatelse, blant annet begrunnet i familiens situasjon med fem barn og en enslig mor.

Da Esets mann et drøyt år senere dukket opp i Norge, mistet familien senere oppholdstillatelsen og ble altså sendt ut. Det skal være svært spesielt at noen som har fått oppholdstillatelsen, uttalte familiens daværende advokat Brynjulf Risnes til SortlandsAvisa i 2011.

Gir ikke opp

Christoffer Ellingsen - en av familiens mange støttespillere på Sortland - uttaler til Bladet Vesterålen at familien fortsatt ønsker å komme tilbake til Norge og Sortland. Og håpet er ikke gitt opp.

Nå arbeider advokatkontoret Jostein Løken med en stevning til retten, samtidig som man avventer behandling av en omgjøringsanmodning til Utlendingsnemnda. Familien ble altså sendt ut av landet før saken var endelig behandlet.