Lokalutvalgsleder Ellinor Dyveke Jenssen var invitert til å snakke på næringskomiteens høring om sjømatmeldingen på Stortinget tirsdag.

- Norway Seafoods og Havfisk er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet og utgjør svært viktige arbeidsplasser lokalt, sa Jenssen.

Les også: Flere Vesterålinger stiller under åpen høring

- Strenge krav

Hun fortalte at virksomheten har bidratt til betydelige etableringer av servicebedrifter lokalt og i regionen. Konsekvensene av nedbygging og avvikling vil være dramatiske i Hadsel. Aker Seafoods og Kjell Inge Røkke ble gitt svært strenge betingelser ved sin inntrede, hevdet hun.

- Aktiviteten skulle beholdes og videreføres, og trålvirksomheten og fangstene fra egne trålere skulle bearbeides lokalt, og deremd sikre helårlige arbeidsplasser. Når konserndirektøren nå skryter av 600 arbeidsplasser langs kysten, så tenker jeg at det var 450 arbeidsplasser bare på Melbu da Røkke overtok, sa Jenssen.

Les også: Les hva Aasvik sa

- Blant landets mest moderne

Nedgangen i antallet falt etter hennes utsagn i tid sammen med Røkkes kjøp.

- Filetanlegget på Melbu er blant landets mest moderne, med ansatte med høy kompetanse. Det er økonomisk konkurransedyktig og effektivt. Industriell bearbeiding av produkter av dette omfang betinger jevn tilgang av råstoff over hele året. Også i perioder hvor leveranser fra kystflåten uteblir.

- Allerede tidlig på 50-tallet ble det tatt initiativ i lokalsamfunnet til å etablere eget trålerrederi for å sikre tilgang til råstoff til anlegget. Havfisk AS ble derfor etablert i 1953. Fra og med trålervirksomheten har landanlegget mottatt råstoff fra egne trålere. Dette supplert med råstoff fra kystflåten. De siste ti-femten år har samlet resultat for landanlegg og trålerne vært akseptabel og til dels god, sa Jenssen.

- Vi mener det ikke vil være vanskelig å skaffe nye eiere til virksomheten forutsatt at en får kontroll med både fangstleddet og industriproduksjonen på land. Virksomheten på land er helt avhengig av supplerende leveranser fra egne trålere, konkluderte Ellinor Jenssen på vegne av lokalutvalget.