Helse- og omsorgsminister Bent Høie er glad for at han har fått inn Telle i Helse Nord.

-Jeg er svært fornøyd med å få Telle inn som styreleder. Dette er viktige posisjoner for den videre utviklingen av spesialisthelsetjenesten, og viktige personer for meg i mitt politiske arbeid for å utvikle pasientens helsetjeneste, sier Høie.

Erfaren

Marianne Telle er utdannet lektor og har i tillegg til omfattende erfaring fra styreverv i både privat og offentlig sektor. Telle er i dag administrerende direktør i Bedriftskompetanse AS.

Flere kvinner

Omlag 75 prosent av alle ansatte i spesialisthelsetjenesten er kvinner, og sektoren har mange høyt utdannede kvinnelige ansatte. Statsråden har i forbindelse med foretaksmøtene stilt krav om at spesialisthelsetjenesten bør ha et særlig ansvar for å bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå.

- Jeg ønsker å få opp andelen kvinnelige toppledere i helsesektoren. Disse utnevnelsene bidrar til en bedre kjønnsbalanse blant styrelederne for de regionale helseforetakene, sier Høie.

Øverste organ

Styrene i de regionale helseforetakene er de øverste ansvarsorganene i helseregionen. Styrene skal påse at helseforetakene i regionene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i regionen. Styret har ansvar for at de helsepolitiske målene nås innenfor rammene som Stortinget har vedtatt.

Styret i Helse Nord består av følgende personer:

(ny) Marianne Telle (leder)Inger Lise Strøm (nestleder)Kari JørgensenLine M. SandbergArnfinn SundsfjordSvenn Are Jenssen(ny) Johnny-Leo JernslettenMedlemmer valgt av og blant ansatteSissel AlterskjærKari Baadstrand SandnesEirik S. Holand