Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Næringskomiteen kom i buss til Presfjord på Sortland i dag. Målet med besøket her og resten av Vesterålen i dag er å få de som jobber med fiskenæringa sine synspunkter til Sjømatmeldinga. Under første stopp fikk de det.

Daglig leder ved Prestfjord, Knut Holmøy, fortalte først om sin bedrift og hva de gjør. Han fortalte om at det snart kommer en ny tråler på plass, at de bygger nytt anlegg på Holmen og litt hisorisk hva de driver med.

- Vi burde egentlig ikke bygge det nye anlegget vi gjør, men vi må det. For vi må bygge opp et eget miljø for å få kompetanse slik at vi er konkurransedyktig i fremtida, sa Holmøy.

- Hva jeg mener om Sjømatmeldinga har kanskje ikke så mye å si, fortsatte Holmøy, før han gjøv løs på materien.

- Jeg tror ikke sjømatmeldingen blir revolusjonerende men at en kan sikre stabilitet og gode rammebetingelser er viktig, sa Holmøy.

- Sjømatmeldinga inneholder veldig mye. En må ta helheta i meldingen og finne ut hva den kan gi av bidrag til næringa for at det skal bli bedre. For min del kan vi gjerne fjerne alle vilkår, men da må meldinga sikre det at vi kan være inne i næringa på likt grunnlag alle sammen, det er vi ikke i dag. Vi gjør ingenting med industri på land om han ikke tjener penger og må subsidieres for å få det til å gå. Vi er nødt til å tjene penger der vi skal hente fisken og på den sida først, så får det andre komme etter hvert.

Les også: Holmøys nybåt klar i januar

- Må ha retningslinjer

Holmøy fortalte også hva han mener om reguleringer og retningslinjer for sjømatnæringa.

- Jeg tror vi må ha noen retningslinjer. Vi må forholde oss til noen regler og reguleringer. Deltakerloven vil jeg vi skal beholde. Når det gjelder industrien på land så må jeg bare beklate at det har vært alt for mye fokus på industrien på land mens flåteleddet er glemt. Situasjonen her hos oss er at eierskakapet flyttet ut av regionen og landsdelen så vi har mistet den lokale tilhørigheten. Det er beklagelig. Det har også ført til at vi har mistet miljø og kompetanse. Det har ført til at vi må bygge opp vårt eget miljø for å utvikle oss.

Les også: Holmøy får næringsprisen

- Fordeling

Holmøy pekte også på viktigheten av at en fordelte rettighetene.

- Noe som har vært viktig er ei fordeling av rettighetene på hav og kyst langs hele kysten. Mitt budskap  er: Behold nord sør grensen. Det er avgjørende for at vi skal ha ei fiskeflåte i nord. Fjerner en nord-sør grensen, vil vi få en forflytning.

Fornøyd

Gundar Gundersen fra Høyre og Næringskomiteen var godt fornøyd med besøket.

- Det er spennende å høre synspunktene til en næringsdrivende som er så offensiv. Det å få hans synspunkter er veldig viktig for oss for å få et bilde av hvordan det er slik at vi kan gi et riktig innspill til sjømatmeldinga, sa han.