I mars 2017 er det 2 961 helt ledige i Nordland, dette er 364 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,4 prosent, en reduksjon på 11 prosent. I Norge sett under ett er ledigheten lavere enn i samme periode i fjor.

Det opplyser NAV i en pressemelding.

– Vi ser økt sysselsetting i bygg- og anleggssektoren, innen barne- og ungdomsarbeid og industriarbeid. Kontorarbeid har også hatt økt aktivitet i mars. Det er en svært gledelig nedgang blant langtidsledige, og denne nedgangen viser at det er gode muligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i pressemeldingen.

Øker mest i Bø

Bø har den største prosentvise nedgangen i Vesterålen, med en endring på hele 25 prosent fra i fjor. Mens Bø hadde 40 ledige i mars i fjor, er det 30 ledige i år. Hadsel har den nest største prosentvise nedgangen, med 23 prosent ned fra mars i fjor. Det er 22 færre arbeidsledige.

Sortland og Lødingen har opplevd en liten økning i antall arbeidsledige fra i fjor. Seks flere personer er uten arbeid i Sortland i mars 2017 sammenlignet med fjoråret, noe som er en økning på fire prosent.

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring   fra i fjor    AntallEndring   fra i fjor Prosent
Hele fylket29612,4-364-11
1851 Lødingen414,1411
1866 Hadsel751,9-22-23
1867 Bø i Vesterålen302,6-10-25
1868 Øksnes682,9-15-18
1870 Sortland1753,364
1871 Andøy512,1-34-40