Lørdag og søndag varsles det om ustabile forhold og betydelig snøskredfare i Lofoten og Vesterålen, med faregrad tre av totalt fire.

– Ferske nysnøflak er problemet i høyden. Under snøgrensa kan temperaturstigning og regn føre til naturlig utløste skred, melder nettstedet.

Det påpekes at det kan være lokale forskjeller i mengde nysnø, og at skredfaren kan oppleves forskjellig innad i regionen.

– Følg med på hvor den nye snøen danner flak. Skredfaren vurderes til 3, betydelig, der det kommer mest nedbør. Ellers i regionen er faregraden 2 - moderat, opplyses det.