Strandveien 13 (Gnr 65, bnr 766) er solgt for kr 1.000.000 fra Fredrik André Endresen til Eliza Nica (04.06.2018)

Andel av Øvergårdsveien 107 (Gnr 62, bnr 233) er overdradd fra Sissel Annie Mortensen til Silje Mortensen (06.06.2018)

Gnr 76, bnr 175 er overdradd for kr 100.000 fra Leena Tuulikki Lind til Kalle Tapio Sammeli Rusi (08.06.2018)

Overdragelsen omfatter også Gnr 76, bnr 216

Gnr 81, bnr 1, fnr 6 er solgt for kr 400.000 fra Terje Hellesvik til Lasse Berglund og Venche Vottestad Berglund (15.06.2018)

Andel av Gnr 81, bnr 97 er overdradd fra Odd Bjørnar Johansen til Minna Elisa Kreivi (15.06.2018)

Andel av Gnr 18, bnr 1 er overdradd fra Bentsen Elliot til Ida Hogstad Bentsen (20.06.2018)

Overdragelsen omfatter også Gnr 18, bnr 16

Støveien 25 (Gnr 65, bnr 277) er overdradd fra Birger Egil Endresen til Tor Hansen, Anja Endresen, Grethe Endresen, Laila Endresen og Else Marit Endresen Småvik (21.06.2018)

Støveien 25 (Gnr 65, bnr 277) er solgt for kr 1.300.000 fra Tor Hansen, Anja Endresen, Grethe Endresen, Laila Endresen og Else Marit Endresen Småvik til Ingrid Stensgård Elstad og Jonatan Iversen (21.06.2018)

Gnr 62, bnr 41 er solgt for kr 1.600.000 fra Fred Jan Håkon Larsen, Solveig Marie Larsen, Geir Steen, May Lillian Steen, Steinar Bjerke-Larsen, Solveig Helen Hammer og Bjørn Arne Larsen til Øksnes Entreprenør Eiendom as (21.06.2018)

Gnr 58, bnr 2, fnr 4 er solgt for kr 750.000 fra Jan Eirik Arntsen til Katrine Østensen og Per-Arne Østensen (22.06.2018)

Lundveien 1 A (Gnr 65, bnr 676) er solgt for kr 1.600.000 fra Skipet Eiendom as til Andrei Constantinescu (25.06.2018)

Gnr 65, bnr 1002 er overdradd fra Solveig Karen Aas til Aleksander Ås Martinsen, Arild Werner Martinsen og Silje Ås Sandberg (25.06.2018)

Gnr 65, bnr 1002 er solgt for kr 2.500.000 fra Aleksander Ås Martinsen, Arild Werner Martinsen og Silje Ås Sandberg til Per Ivar Karlsen (25.06.2018)

Fjellveien 16 A (Gnr 65, bnr 303) er solgt for kr 2.160.000 fra Øksnes Boligstiftelse til Tor-Inge Hansen og Martine Olsen Kristoffersen (27.06.2018)

Gnr 76, bnr 84 er solgt for kr 400.000 fra Mona Birgitte Rydningen og Øystein Woie til Erikas Balciunas (27.06.2018)

Gnr 80, bnr 26 er solgt for kr 19.160 fra Hans Anfinn Kaspersen til Stig Sandberg (29.06.2018)

Gnr 81, bnr 197 er solgt for kr 1.500.000 fra Christian Salvesen og Kristine Tvedt Salvesen til Tord Alexander Dreyer (29.06.2018)

Kilde: Statens kartverk