– Av respekt for behandling burde det vært gitt stoppordre

foto