Direktør for miljøberedskap i Kystverket, Hans Petter Laahne Mortensholm, sier til VOL at Kystverket venter på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet om deltagelse i prosjektråd i deres regi. Kystverkets rolle videre blir i prosjektrådet der Statsbygg skal være fremtidig byggherre.

Miljødirektør Hans Petter Laahne Mortensholm i Kystverket håper prosjektering vil komme i gang i løpet av året. Foto: PIXLIGHT.NO Kystverket

– Kystverket må forholde seg til departementet som er oppdragsgiver. Det er Kystverkets forståelse at videre prosjektering samt anbefaling om oppstart og ferdigstilling vil foreligge i løpet av inneværende år, sier miljødirektøren i Kystverket til VOL.

Ikke fått oppdrag

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg opplyser at de ikke har fått noe oppdrag knyttet til avklaringsfasen (OFP) fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi har dermed ikke hatt formelle kontakter med Kystverket. Vi håper at oppdraget er nært forestående, og kan da starte og rigge prosjektet med ressurser og knytte kontakt med brukeren av bygget med mer, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg i en kommentar til VOL.

Vedtatt høsten 2022

Regjeringen foreslo i oktober 2022, og som ble bekreftet i statsbudsjettet for 2023, å sette av 25 millioner kroner til videre forprosjektering av et test- og treningssenter for beredskap mot akutt forurensing på Fiskebøl. Tidligere var det bevilget et tilsvarende beløp. Bare mindre deler av summen på til sammen 50 millioner kroner er brukt i prosjektet så langt.

Senterets oppgaver

Senteret skal blant annet inneholde et innendørs klimaregulert basseng, fire utendørs strandbasseng sprengt ned i fjellgrunnen. Det skal også romme fasiliteter for dispergering og brenning av olje. Regjeringa har konkludert med at den beste løsningen er å gå videre med en trinnvis utbygging av det opprinnelige forslaget til senter på Fiskebøl, samtidig som det er valgt full utbygging.

Landet på full utbygging

I oktober uttalte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) at regjeringen er opptatt av å styrke oljevernberedskapen i nord og at de vil videreutvikle teknologi for beredskap mot akutt forurensing som er tilpasset bruk i arktiske områder.

– Derfor vil vi gå videre med å etablere testfasiliteter for tiltak mot akutt forurensing på Fiskebøl. Etableringen av dette senteret blir en stor investering for fremtiden. Jeg er trygg på at vi har landet på den beste løsningen med full etablering på Fiskebøl.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran fikk gjennom bevilgninger på 25 millioner til testsenter på Fiskebøl i fjor høst, slik at summen sammen med tidligere bevilgning har kommet opp i 50 millioner kroner. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet