Stiller spørsmål ved regjeringas snuoperasjon

foto