I gang med rydding i skredområdet: - Temperaturen har stabilisert snømassene

foto