Disse vil bli leder for politiet i Vesterålen og Lofoten

foto