Har fått mellom 50 og 60 søknader på tekniske stillinger