Kommunen anbefaler politikerne å snu: Foreldre venter stadig på ny skole