Får ingen lokal støtte for endring av elgvaldene

foto