Det sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel kommune i en pressemelding fredag.

Fredag ettermiddag hadde Hadsel kommune beredskapsmøte for å gjennomgå sin beredskap knyttet til mulig radioaktivt nedfall. Bakgrunnen for møtet var kamphandlingene ved kjernekraftverk i Ukraina.

Kommunen skriver at sannsynligheten for akutt, farlig radioaktivitet i Norge fortsatt er svært lav. Likevel mener de det er nyttig å være forberedt, selv på en usannsynlig situasjon.

De viser til at norske myndigheter, helt uavhengig av situasjonen i Ukraina, ønsker at alle innbyggere skal ha et eget beredskapslager som gjør at de i en krisesituasjon kan klare seg i tre døgn. Eksempler på det de anbefaler at man skal ha er vann, mat og varmekilde ved strømbrudd.

– Hele listen over hva vi ønsker at alle har som en del av egenberedskapen, finner du her, skriver kommunen.

«Svært lite sannsynlig»

I forbindelse med invasjonen av Ukraina har det vært mye oppmerksomhet rundt jod-tabletter. Hadsel kommune viser til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som har sagt at det, på grunn av den lange avstanden til Ukraina, er «svært lite sannsynlig» at det vil bli behov for jod-tabletter i Norge.

– Skulle det skje noe i Ukraina som gjør at radioaktivt avfall vil komme i retning av Norge, vil det være tilstrekkelig tid til å komme seg hjem fra jobb, skole og barnehage før radioaktiviteten når Nord-Norge, sier Bleidvin, og legger til:

– Å komme seg innendørs og ha mat, drikke, medisiner og det du trenger for å holde deg innendørs i minst 48 timer vil være langt viktigere enn jod-tabletter. Selv om sjansen er liten for at Norge blir rammet, er dette en god anledning til å gå gjennom beredskapen sin, sier Bleidvin.