Fylkeskommunen beklager saksutredning

foto
Siden 2012 har det blitt hentet ut skjellsand fra Risøyrenna. Nå har to selskaper fått konsesjon til dette. Nå beklager Nordland fylkeskommune en setning som stod i saksutredningen da North Coast Calsium fikk konsesjon i fjor – mot anbefalingen fra formannskapet i Andøy. Foto: TORD VIKEN