De største tilskuddene fra Innovasjon Norge gikk til Nordlandsbedrifter