– Hvis prisen stiger enda mer, kan det trigge nedleggelse av gårdsbruk